مستندات وبسرویس


پارامتر های ورودی

پارامتر نوع پارامتر
توکن Char token
عملیات Char op
 • توکن : جهت دریافت توکن از بخش وبسرویس پنل خود اقدام نمایید.
 • عملیات : در ادامه انواع متد های عملیات توضیح داده میشود.
 • می توانید به تعداد دلخواه ورودی های خود را به صورت آرایه ارسال نمایید

پارامتر های خروجی

پارامتر نوع پارامتر
اطلاعات Array Information
نتیجه Array Result

پارامتر های ورودی

 • متد های عملیات

 • نوع استعلام پارامتر
  کد ملی IdCode
  صحت کد ملی NationalCode
  کدپستی PostalCode
  تلفن ثابت Tel
  شماره موبایل Mobile
  صحت شماره موبایل Shahkar
  شناسه ملی Company
  اشخاص حقوقی CompanyName
  سابقه بیمه Insurance
  ممنوع الخروجی Exitban
  وضعیت تحصیلی Education
  تخلفات رانندگی Rahvar
  نمره منفی NegativePoint
  دامنه Domain
  نماد اعتماد Enamad
  علامت استاندارد Standard
  اصالت گوشی IMEI
  لیست سیاه مخابرات BlackList
  مرسولات پستی Post
  شماره کارت بانکی CardNumber

  پارامتر های خروجی

 • اطلاعات

 • پارامتر نوع پارامتر
  نویسنده Char Author
  نوع استعلام Char Type
  توکن Char Token
  زمان انقضا وبسرویس DateTime ExpiratonTime
  وضعیت دسترسی Char Access
 • نتیجه

 • نتیجه به صورت آرایه چند بعدی به تعداد ورودی های ارسال شده بازگشت داده میشود و پارامتر های خروجی متناسب با نوع عملیات ارسال شده در ادامه معرفی می گردد


  استعلام کد ملی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  کد ملی Char IdCode
  تاریخ تولد Date BirthDate
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  کد ملی Char IdCode
  صحت اطلاعات Boolean Validation
  نام Char Name
  نام خانوادگی Char Family
  نام پدر Char FatherName
  جنسیت Char Gender
  شماره شناسنامه Char NationalId
  سری شناسنامه Char Serial
  تاریخ تولد Date BirthDate
  وضعیت حیات Boolean Life
  وضعیت سرپرستی Boolean Guardianship
  عکس Image Photo
  استان Char Province
  شهر Char City
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&IdCode=1111111111&BirthDate=1364/03/31&op=IdCode

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"IdCode",
      "IdCode"=>"111111111",
      "BirthDate"=>"1364/03/31"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "IdCode": "1111111111",
        "Validation": true,
        "Name": "محمد",
        "Family": "مطهری",
        "FatherName": "احمد",
        "Gender": "مرد",
        "NationalId": "41",
        "Serial": "13614214 د 22",
        "BirthDate": "1364/03/31",
        "Life": true,
        "Guardianship": false,
        "Photo": "data:image/jpeg;base64,/9j/4R+kRXhpZgAATU0AKgAAAAgABwESAAMAAAAAAagEoA",
        "Province": "تهران",
        "City": "ورامین"
      }
  }

  استعلام صحت کدملی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  کد ملی Char IdCode
  تاریخ تولد Date BirthDate
  نام Char Name
  نام خانوادگی Char Family
  نام پدر Char FatherName
  شماره شناسنامه Char NationalId
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  صحت اطلاعات Boolean Validation
  توضیحات Char Detail
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&IdCode=1111111111&BirthDate=1364/03/31&Name=محمد&Family=موسوی&FatherName=احمد&NationalId=41&op=NationalCode

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"NationalCode",
      "IdCode"=>"111111111",
      "BirthDay"=>"1364/03/31",
      "Name"=>"محمد",
      "Family"=>"موسوی",
      "FatherName"=>"احمد",
      "NationalId"=>"41"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Validation": false,
        "Detail": "نام خانوادگی با اطلاعات ثبت احوال مغایرت دارد"
      }
  }
 • نکته

 • کد ملی وتاریخ تولد الزامی می باشد سایر موارد اختیاری بوده و بر اساس متغییر های ارسال شده صحت اطلاعات بررسی می گردد

  استعلام کد پستی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  کد پستی Char PostalCode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  کد پستی Char PostalCode
  صحت کدپستی Boolean Validation
  استان Char Province
  شهرستان Char County
  شهر Char City
  آدرس Char Adress
  تلفن ثابت Char Tel
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&PostalCode=1111111111&op=PostalCode

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"PostalCode",
      "PostalCode"=>"1111111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Validation": true,
        "PostalCode": "1111111111",
        "Province": "فارس",
        "County": "شیراز",
        "City": "شیراز",
        "Adress": "شهرك ارين ، كوچه 2 ، خيابان شبنم ، پلاك 3 ، طبقه چهارم",
        "Tel": "07138702200",
      }
  }

  استعلام تلفن ثابت

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  تلفن ثابت Char Tel
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  تلفن ثابت Char Tel
  صحت تلفن ثابت Boolean Validation
  استان Char Province
  شهر Char City
  مرکز مخابراتی Char Center
  محدودیت پورت Char Port
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&Tel=0511111111&op=Tel

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Tel",
      "Tel"=>"0511111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Tel": "0511111111",
        "Validation": true,
        "Province": "خراسان رضوی",
        "City": "مشهد",
        "Center": "پیروزی",
        "Port": "ندارد"
      }
  }

  استعلام شماره موبایل

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  شماره موبایل Char Mobile
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  موبایل Char Mobile
  صحت شماره موبایل Boolean Validation
  استان Char Province
  شهر Char City
  نوع سیمکارت Char Type
  اپراتور Char Operator
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&Mobile=09021284222&op=Mobile

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Mobile",
      "Mobile"=>"09021284222"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Mobile": "09021284222",
        "Validation": true,
        "Province": "تهران",
        "City": "تهران",
        "Type": "دائمی",
        "Operator": "خدمات ارتباطی ایرانسل"
      }
  }

  استعلام صحت شماره موبایل

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  شماره موبایل Char Mobile
  کدملی Char IdCode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  صحت شماره موبایل Boolean Validation
  توضیحات Char Detail
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&Mobile=09021284222&IdCode=1111111111&op=Shahkar

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Shahkar",
      "Mobile"=>"09021284222",
      "IdCode"=>"1111111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Validation": false,
        "Detail": "شماره موبایل با کد ملی مطابقت ندارد"
      }
  }

  استعلام شناسه ملی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  شناسه ملی Char NationalId
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  شناسه ملی Char NationalId
  صحت شناسه ملی Boolean Validation
  نام شخصیت حقوقی Char Name
  نوع شخصیت حقوقی Char Type
  تاریخ ثبت DateTime RegisterDate
  شماره ثبت Char RegisterNumber
  واحد ثبتی Char UnitName
  آخرین وضعیت Char Status
  کدپستی Char PostalCode
  آدرس Char Adress
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&NationalId=10101885003&op=Company

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Company",
      "NationalId"=>"10101885003"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "NationalId": "10101885003",
        "Validation": true,
        "Name": "مهندسي سامان ارتباط موج",
        "Type": "شرکت بامسئوليت محدود",
        "RegisterDate": "1377/09/02",
        "RegisterNumber": "145572",
        "UnitName": "اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران"
        "PostalCode": "1554916916",
        "Status": "منحل شده",
        "Adress": "تهران شهر تهران خيابان سهروردي شمالي ساختمان 125 اداري پلاك 69 طبقه اول واحد 2"
      }
  }

  استعلام اشخاص حقوقی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  نام Char Name
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  صحت نام Boolean Validation
  نام کامل شخصیت حقوقی Array Name
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&Name=میهن افزار&op=CompanyName

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"CompanyName",
      "Name"=>"میهن افزار"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Name[0]": "میهن افزار سورنا",
        "Name[1]": "میهن افزار هوشمند",
        "Name[2]": "نویان میهن افزار",
        "Name[4]": "نرم افزار سرو میهن",
        "Name[5]": "افزار آور میهن",
        "Name[6]": "میهن افزار پویا بینش"
      }
  }

  استعلام سابقه بیمه

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  کد ملی Char IdCode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  کد ملی Char IdCode
  صحت بیمه تامین اجتماعی Boolean Validation
  شماره بیمه Char InsuranceNumber
  شماره مسلسل Char SerialNumber
  نوع سوابق DateTime typeRecords
  نام شعب Char Branch
  کارگاه ها Char Workshops
  مجموع سوابق Int TotalRecords
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&IdCode=1111111111&op=Insurance

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Insurance",
      "IdCode"=>"1111111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "IdCode": "1111111111",
        "Validation": true,
        "InsuranceNumber": "0012696590",
        "SerialNumber": "123512431331",
        "TypeRecords": "کارکرد عادی لیست
        "Branch": "یک شمیران",
        "Workshops": "شرکت میهن افزار سورنا",
        "TotalRecords": "15"
      }
  }

  استعلام ممنوع الخروجی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  کد ملی Char IdCode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  صحت اطلاعات Boolean Validation
  وضعیت ممنوع الخروجی Char Status
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&IdCode=1111111111&BirthDate=1364/03/31&Name=محمد&Family=موسوی&FatherName=احمد&NationalId=41&op=Exitban

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Exitban",
      "IdCode"=>"111111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Validation": true,
        "Status": false
      }
  }

  استعلام وضعیت تحصیلی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  کد ملی Char IdCode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  کد ملی Char IdCode
  صحت کد ملی Boolean Validation
  آخرین مدرک تحصیلی اخذشده Char LastCertificate
  معدل آخرین مدرک تحصیلی Char AcademicScore
  محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی Char PlaceOfDegree
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&IdCode=1111111111&op=Education

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Education",
      "IdCode"=>"1111111111"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "IdCode": "1111111111",
        "Validation": true,
        "LastCertificate": "کارشناسی - کامپیوتر - نرم افزار",
        "AcademicScore": "16.42",
        "PlaceOfDegree": "دانشگاه صنعتی شریف"
      }
  }

  استعلام تخلفات رانندگی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  بارکد پستی Char PostalBarcode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  بارکد پستی Char PostalBarcode
  صحت بارکد پستی Boolean Validation
  شماره پلاک Char CarTag
  تعداد تخلفات Char TotalOffenses
  مبلغ کل تخلفات Char TotalAmount
  مبلغ تخلف Char Amount
  جزئیات تخلفات Array Detail
  جزئیات تخلفات Array Description
  مبلغ تخلف Char Amount
  شناسه قبض Char BillID
  شهر تخلف Char City
  زمان تخلف DateTime DateTime
  نوع جریمه Char Delivery
  محل تخلف Char Location
  شناسه پرداخت Char PaymentID
  نوع تخلف Char Type
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&PostalBarcode=91919595&op=Rahvar

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Rahvar",
      "PostalBarcode"=>"91919595"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "PostalBarcode": "91919595",
        "Validation": true,
        "CarTag": " ايران 77 ـ 848س89",
        "TotalOffenses": "1",
        "TotalAmount": " 2000000",
        "Detail":{
        "0":{
         "Amount": "2000000",
         "BillID": "5459249555254",
         "City": "تهران",
         "DateTime": "1397/06/05 17:17",
         "Delivery": "دوبرگی",
         "Location": "محور تهران",
         "PaymentID: "200010015",
         "Type": "سبقت غير مجاز در راه هاي دوطرفه",
      }
     }
    }
  }

  استعلام نمره منفی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  شماره گواهینامه Char LicenseNumber
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  شماره گواهینامه Char LicenseNumber
  صحت شماره گواهینامه Boolean Validation
  تعداد نمره منفی Int NegativePoint
  تعداد تخلفات Int TotalOffenses
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&LicenseNumber=85344424297&op=NegativePoint

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"NegativePoint",
      "LicenseNumber"=>"85344424297"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "LicenseNumber": "85344424297",
        "Validation": true,
        "NegativePoint": "3",
        "TotalOffenses": "1"
      }
  }

  استعلام دامنه

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  دامنه Char Domain
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  دامنه Char Domain
  صحت دامنه Boolean Validation
  وضعیت Char Status
  مالک Char Holder
  شناسه ایرنیک Char NicId
  فکس Char Fax
  آدرس Char Adress
  تاریخ ثبت Date RegisterDate
  تاریخ آخرین تغییر Date LastUpdated
  تاریخ انقضا Date ExpireDate
  نیم سرور۱ Char DNS1
  نیم سرور۲ Char DNS2
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&Domain=searchline.ir&op=Domain

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Domain",
      "Domain"=>"searchline.ir"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Domain": "searchline.ir",
        "Validation": true,
        "Status": "فعال",
        "Holder": "Mihan Afzar Sourena Co",
        "NicId": "mi1658-irnic",
        "Fax": "021284222",
        "Tel": "021284222",
        "Adress": "Gandhi , Thirty-Nine St , No 1, Tehran, Tehran, IR",
        "LastUpdated": "1397/12/27",
        "ExpireDate": "1398/5/31",
        "DNS1": "ns1.mihanafzar.ir",
        "DNS2": "ns2.mihanafzar.ir"
      }
  }

  استعلام نماد اعتماد

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  آدرس سایت Char Domain
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  آدرس سایت Char Domain
  صحت آدرس سایت Boolean Validation
  وضعیت نماد اعتماد Boolean Status
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&Domain=searchline.ir&op=Enamad

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Enamad",
      "Domain"=>"searchline.ir"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Domain": "searchline.ir",
        "Validation": true,
        "Status": true
      }
  }

  استعلام علامت استاندارد

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  شماره پروانه Char LicenseNumber
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  شماره پروانه Char LicenseNumber
  صحت شماره پروانه Boolean Validation
  واحد تولیدی Char ProductionUnit
  فرآورده Char Product
  علامت تجاری Char TradeMark
  استان Char Province
  تاریخ اعتبار Date ValidityDate
  وضعیت Char Status
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&LicenseNumber=6900651695&op=Standard

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Standard",
      "LicenseNumber"=>"6900651695"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "LicenseNumber": "6900651695",
        "Validation": true,
        "ProductionUnit": "ايران شرق نيشابور",
        "Product": "بخاري گازسوز دودكش دار ظرفيت حرارتي از 7500 تا 9000 كيلو كالري بر ساعت",
        "TradeMark": "ثبت شده(ايران شرق IRAN SHARGH) , ايرانشرق نيشابور , ايرانشرق نيشابور",
        "Province": "خراسان رضوی",
        "ValidityDate": "1400/10/01",
        "Status": "معتبر"
      }
  }

  استعلام اصالت دستگاه

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  شناسه IMEI دستگاه Char IMEI
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  شناسه IMEI دستگاه Char IMEI
  صحت شناسه دستگاه Boolean Validation
  برند Char Brand
  مدل Char MarketingName
  شرکت سازنده Char Manufacturer
  وارد کننده Char Importer
  شبکه های ارتباطی Char FrequencyBand
  وضعیت اصالت Char Status
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&IMEI=354953072194378&op=IMEI

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"IMEI",
      "IMEI"=>"354953072194378"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "IMEI": "354953072194378",
        "Validation": true,
        "Brand": "Apple",
        "MarketingName": "iPhone 6S (A1433)",
        "Manufacturer": "Apple Inc",
        "Importer": "-",
        "FrequencyBand": "2G , 3G , 4G , LTE",
        "Status": "اصل"
      }
  }

  استعلام لیست سیاه مخابرات

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  شماره موبایل Char Mobile
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  شماره موبایل Char Mobile
  صحت شماره موبایل Boolean Validation
  اپراتور Char Operator
  وضعیت بلک لیست Boolean Status
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&Mobile=090212842228&op=BlackList

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"BlackList",
      "Mobile"=>"09021284222"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "Mobile": "09021284222",
        "Validation": true,
        "Operator": "خدمات ارتباطی ایرانسل",
        "Status": false
      }
  }

  استعلام مرسولات پستی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  بارکد پستی Char Barcode
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  بارکد پستی Char Barcode
  صحت بارکد پستی Boolean Validation
  نوع سرویس Char Type
  فرستنده Char Sender
  گیرنده Char Receiver
  کدپستی فرستنده Char SenderPostalCode
  کدپستی گیرنده Char ReceiverPostalCode
  مبدا Char Origin
  مقصد Char Destination
  هزینه پستی Char Cost
  بیمه Char Insurance
  وزن مرسوله Char Weight
  محتوا Char Content
  تاریخ قبول DateTime AcceptDate
  دفتر پستی مبدا Char Office
  آخرین وضعیت مرسوله Char Status
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&Barcode=298369722600051120000112&op=Post

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"Post",
      "Barcode"=>"298369722600051120000112"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "BarCode": "298369722600051120000112",
        "Validation": true,
        "Type": "پیشتاز",
        "Sender": "شرکت میهن افزار سورنا",
        "Receiver": "شرکت داده پردازان",
        "SenderPostalCode": "9177864700",
        "ReceiverPostalCode": "1577165305",
        "Origin": "استان خراسان رضوی شهر مشهد",
        "Destination": "استان تهران شهر منطقه 14 پستي تهران",
        "Cost": "87745",
        "Insurance": "6500",
        "Weight": "30",
        "Content": "-",
        "AcceptDate": "1398/01/18 09:21:35",
        "Office": "دفتر پيشخوان 722132 تحت وب",
        "Status": "در 1398/01/20 10:03 مرسوله تحویل گیرنده گردیده است"
      }
  }

  استعلام شماره کارت بانکی

 • پارامتر های ورودی

 • پارامتر نوع پارامتر
  شماره کارت Char CardNumber
 • پارامتر های خروجی

 • پارامتر نوع پارامتر
  شماره کارت Char CardNumber
  صحت شماره کارت Boolean Validation
  نام دارنده کارت Char Name
  بانک عامل Char Bank
 • نمونه کد

 • درخواست اطلاعات از طریق URL:
  http://185.159.153.52/:80?token=mytoken&CardNumber=5022297000076567&op=CardNumber

  درخواست اطلاعات :
  $parametr = array(
      "token"=>"",
      "op"=>"CardNumber",
      "CardNumber"=>"5022297000076567"
  );

  نتیجه :
  {
      "Result": {
        "CardNumber": "5022297000076567",
        "Validation": true,
        "Name": "شرکت میهن افزار سورنا",
        "Bank": "بانک پاسارگاد",
      }
  }

  سرچ لاین | سامانه استعلام آنلاین

  یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات نیازمند وجود بستری برای تبادل و به اشتراک گذاری داده ها، اطلاعات و خدمات است سرچ لاین با هدف ارائه ابزاری کاربردی در جهت استعلام و تشخیص صحت اطلاعات در سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز نمود.


  نماد اعتماد الکترونیکی نشان ملی ثبت


  میهن افزار سورنا تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت "میهن افزار" می باشد میهن افزار سورنا