خدمات

 • خدمات

 • نوع استعلاماشخاص حقیقیاشخاص حقوقیسازمان ها
  کد ملی
  صحت کد ملی
  اتباع خارجی
  کدپستی
  تلفن ثابت
  شماره موبایل
  صحت شماره موبایل
  شناسه ملی
  اشخاص حقوقی
  سابقه بیمه
  ممنوع الخروجی
  وضعیت تحصیلی
  تخلفات رانندگی
  نمره منفی
  کداقتصادی
  دامنه
  نماد اعتماد
  علامت استاندارد
  اصالت گوشی
  لیست سیاه مخابرات
  مرسولات پستی
  شماره کارت بانکی
  شماره شبا
  آی پی
  موقعیت جغرافیایی
  قبوض
  صحت سنجی اطلاعات
  احراز هویت
 • هزینه ها

 • نوع استعلاماشخاص حقیقیاشخاص حقوقیسازمان ها
  کد ملی۳۵۰ تومان
  صحت کد ملیرایگان
  اتباع خارجی۳۵۰ تومان
  کدپستی۵۰۰ تومان
  تلفن ثابترایگانرایگانرایگان
  شماره موبایلرایگانرایگانرایگان
  صحت شماره موبایل۳۵۰ تومان
  شناسه ملیرایگان
  اشخاص حقوقیرایگان
  سابقه بیمهرایگان
  ممنوع الخروجیرایگان
  وضعیت تحصیلیرایگان
  تخلفات رانندگیرایگانرایگانرایگان
  نمره منفیرایگانرایگانرایگان
  دامنهرایگانرایگانرایگان
  نماد اعتمادرایگانرایگانرایگان
  علامت استانداردرایگانرایگانرایگان
  اصالت گوشیرایگانرایگانرایگان
  لیست سیاه مخابراترایگانرایگانرایگان
  مرسولات پستیرایگان
  شماره کارت بانکیرایگان
  شماره شبارایگان
  کداقتصادیرایگان
  آی پیرایگانرایگانرایگان
  موقعیت جغرافیاییرایگانرایگانرایگان
  قبوضرایگانرایگانرایگان
  صحت سنجی اطلاعاتمتغیرمتغیرمتغیر
  احراز هویتمتغیرمتغیرمتغیر

  سامانه استعلام آنلاین

  یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات نیازمند وجود بستری برای تبادل و به اشتراک گذاری داده ها، اطلاعات و خدمات است. سرچ لاین با هدف ارائه ابزاری کاربردی در جهت استعلام و تشخیص صحت اطلاعات در سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز نمود.


  نشان ساماندهی


  میهن افزار سورنا تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت "میهن افزار" می باشد میهن افزار سورنا